Na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja, 6. veljače 2020. godine,  Vlada Republike Hrvatske je donijela Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama za razdoblje od 2020. do 2024. godine, koji je usklađen s našim nastojanjima u području preventivnog rada i s promocijom naše struke. 

Dokument se nalazi na poveznici.

Naš PETi kongres socijalnih pedagoga objavljen je u Katalogu stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje. 

  

Više detalja možete pronaći na poveznici u nastavku: 

Vidimo se uskoro! 

Tim PETog kongresa

PETi kongres socijalnih pedagoga: Praksa - Empirija - Teorija održat će se u Svetom Martinu na Muri od 23. do 25. svibnja 2018. godine u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih pedagoga HUSP i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanja će se u okviru kongresa održavati u četiri tematska područja

  • Socijalna pedagogija: identitet i područja djelovanja
  • Korisnici socijalne pedagogije: od rane do odrasle dobi
  • Metode i tehnike socijalne pedagogije: procjena, intervencija i evaluacija
  • Suvremeni izazovi socijalne pedagogije: društveni i individualni aspekti problema u ponašanju