Dnevni red Osnivačke skupštine HKSP

Za Osnivačku skupštinu Hrvatske komore socijalnih pedagoga koja će se održati 22.10.2020. godine u 17 sati preko ZOOM platforme, predlaže se sljedeći Dnevni red:

1. Donošenje Statuta
2. Izbor članova tijela upravljanja:
  2.1. Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine
  2.2. Predsjednika i zamjenika predsjednika Hrvatske komore socijalnih pedagoga
  2.3. Upravnog odbora Hrvatske komore socijalnih pedagoga
3.       Razno

Osnivački odbor Hrvatske komore socijalnih pedagoga