Poziv na sjednicu Osnivačke skupštine Hrvatske komore socijalnih pedagoga

 Poštovani kolegice i kolege socijalni pedagozi,

Dana 4. listopada 2020. godine putem mrežnih stranica i društvenih mreža Hrvatske udruge socijalnih pedagoga dostavljen je Poziv na sjednicu Osnivačke skupštine Hrvatske komore socijalnih pedagoga koja je planirana 14. listopada 2020. godine s početkom u 17h putem online platforme Zoom.

Nakon dostave poziva, Osnivački odbor Hrvatske komore socijalnih pedagoga i Hrvatska udruga socijalnih pedagoga zaprimili su povratno mailove s reakcijama, upitima, nedoumicama i sugestijama.

Sukladno zaprimljenim konstruktivnim sugestijama i uvažavajući Vaše prijedloge, a s ciljem upoznavanja svih socijalnih pedagoga s prijedlogom Statuta Hrvatske komore socijalnih pedagoga, upoznavanja s budućim radom Komore i interesom za kandidiranje za tijela Komore, ovim putem pomičemo sjednicu Osnivačke skupštine Hrvatske komore socijalnih pedagoga te će se održati 22. listopada 2020. godine s početkom u 17h putem online platforme Zoom.

Sukladno navedenom, pomiče se i rok za zaprimanje kandidatura za gore navedena tijela Komore. Stoga se prijave zaprimaju do nedjelje, 18. listopada 2020. godine u 23:59h.

Poveznica za sudjelovanje bit će poslana putem dodatnog maila i drugim sredstvima komunikacije, odnosno, poveznica će biti i javno objavljena.

Još jednom naglašavamo, na sjednici Osnivačke skupštine glasat će se o donošenju Statuta Komore te će se birati:

  • predsjednik i zamjenik predsjednika SkupštineKomore,
  • predsjednik i zamjenik predsjednika Komorete
  • članovi Upravnog odboraKomore.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika Komore može biti izabran hrvatski državljanin koji ima najmanje deset godina radnog iskustva u stečenom akademskom zvanju i stupnju.

Pozivaju se socijalni pedagozi koji se žele kandidirati ili predložiti svog kandidata da dostave prijave isključivo na mail adresu Osnivačkog odbora Komore koja glasi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Napominjemo da se jedan kandidat može prijaviti za više mjesta. U tom slučaju molimo da se jasno naznači za koja mjesta se osoba kandidira.

Uz prijavu, potrebno je dostaviti:

  • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz prijedloga Statuta i Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti, članak 7., stavak 1. točka2.,
  • kratakživotopis,
  • te suglasnost predloženog člana, ukoliko se nije samkandidirao.

Kandidati za predsjednika Komore, zamjenika predsjednika Komore, predsjednika Skupštine Komore i zamjenika predsjednika Skupštine Komore će se na Osnivačkoj skupštini prije glasovanja kratko predstaviti.

Glasanje će biti javno, a lista svih kandidata bit će objavljena nakon isteka roka za prijave.

Sva dodatna pojašnjenja i informacije možete pronaći u radnoj verziji Statuta na koju možete davati svoje primjedbe do nedjelje 18. listopada 2020. godine u 23:59h.

S obzirom na dio zaprimljenih upita, ovim putem bismo također razjasnili ulogu, obveze i odgovornosti Osnivačkog odbora Hrvatske komore socijalnih pedagoga.

Sukladno Zakonu o socijalnopedagoškoj djelatnosti, Osnivački odbor ravnopravno čine predstavnici osnivača imenovani od ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Tako su u ime Hrvatske udruge socijalnih pedagoga nakon poziva na kandidaturu, ispred Upravnog Odbora imenovana tri predstavnika među kojima je i predsjednik Udruge (od lipnja radi bolovanja predsjednika tu funkciju preuzela je dopredsjednica). Ostala tri člana Osnivačkog odbora čine predstavnici ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Osnivački odbor Komore provodi jedino one aktivnosti koje su potrebne za osnivanje Komore i njen upis u sudski registar. Nakon održavanja Osnivačke skupštine Komore, donošenja Statuta i odabira gore navedenih tijela Komore, Osnivački odbor prestaje sa svojim radom. Iz navedenog razloga na Osnivačkoj skupštini Komore biraju se samo ona tijela Komore koja su nužna za osnivanje Komore i njezin upis u sudski registar, a koji dalje nastavljaju s radom u okvirima Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti i Statuta.

Među prvim obvezama odabranih kandidata bit će, između ostalog, održavanje daljnjih Skupština na kojima će se birati članove ostalih tijela Komore.

Sukladno navedenom, mnoga pitanja koja smo do sada zaprimili o radu buduće Komore (način rada Komore, učestalosti stručnog nadzora, načinima promicanja struke i sl.), Osnivački odbor nije u mogućnosti odgovoriti jer će budući rad Komore ovisiti prvenstveno o odabranim članovima u tijela Komore.

Naglašavamo, poziv upućujemo svim socijalnim pedagozima sa završenim dodiplomskim ili preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj te onima kojima je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog da prisustvuju osnivačkoj sjednici. Molimo da poziv proslijedite drugim kolegicama i kolegama socijalnim pedagozima.

Naposljetku, upravo zbog želje za uključivanjem što većeg broja socijalnih pedagoga Osnivačkoj skupštini, ali i trenutačne epidemiološke situacije u Hrvatskoj, koristimo mogućnosti koje nam nudi današnja tehnologija i koristimo online platformu Zoom kako bismo omogućili sudjelovanje socijalnim pedagozima iz cijele Hrvatske.

Vjerujemo da samo pozitivnim pristupom, otvorenog srca i uma, ali i aktivnim uključivanjem svakog socijalnog pedagoga možemo osnovati Komoru koja će raditi na promicanju djelatnosti socijalne pedagogije i reguliranju našeg statusa kojeg zbog svojih specifičnih znanja i vještina zaslužujemo.

S poštovanjem, 

HUSP u ime OO HKSP

PRIJEDLOG STATUTA

POZIV