Predstavite rezultate svojeg rada na 5. kongresu socijalnih pedagoga

PETi kongres socijalnih pedagoga: Praksa - Empirija - Teorija održat će se u Svetom Martinu na Muri od 23. do 25. svibnja 2018. godine u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih pedagoga HUSP i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanja će se u okviru kongresa održavati u četiri tematska područja

  • Socijalna pedagogija: identitet i područja djelovanja
  • Korisnici socijalne pedagogije: od rane do odrasle dobi
  • Metode i tehnike socijalne pedagogije: procjena, intervencija i evaluacija
  • Suvremeni izazovi socijalne pedagogije: društveni i individualni aspekti problema u ponašanju

Pozivamo vas da, ako je područje Vašeg rada vezano uz neko od navedenih područja, prijavite rad na peti kongres socijalnih pedagoga.

Molimo vas da svoju prijavu pošaljete putem sljedećeg online obrasca:   PRIJAVA RADA

Ukratko nam opišite temu i iskažete željeni način sudjelovanja.

Rok za slanje prijedloga je 1. travnja 2018. godine.

Sve zaprimljene prijedloge razmotrit će Programski odbor kongresa. U program kongresa pojedini elementi bit će uključeni ovisno od povezanosti s ostalim elementima i ovisno o raspoloživom vremenu u programskim sekcijama.

Povratna informacija predlagateljima o prihvaćanju prijedloga bit će poslana najkasnije do 15. travnja 2018. godine.

Sažeci prihvaćenih radova bit će objavljeni u knjizi sažetaka (elektroničko izdanje).