Tijela HUSP-a

Skupština HUSP-a

Čine je svi članovi HUSP-a, sastaje se minimalno jednom godišnje.

Upravni odbor HUSP-a (2019. - 2023.)

Marko Štengl

Marko Štengl

Gordana Babić

Gordana Babić

Vesna Vinčić

Vesna Vinčić

Tena Kostanjšek

Tena Kostanjšek

Roberta Brusić Pavičić

Roberta Brusić Pavičić

Kristina Ribarić

Kristina Ribarić

Sanja Orešković Vrbanec

Sanja Orešković Vrbanec

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Osim djelovanja u Hrvatskoj, HUSP se u svojim ciljevima posvetio i razvijanju i održavanju kontakata sa srodnim udruženjima izvan zemlje. Kao važno udruženje prepoznata je organizacija AIEJI (International Association of Social Educators) koja djeluje u Europi i svijetu. AIEJI kao krovno udruženje socijalnih edukatora okuplja pojedince i udruženja koji se bave djelatnostima socijalne edukacije i socijalne pedagogije, a HUSP se 2010. godine pridružio članstvu.