Saša Rajić

Dr. sc. Saša Rajić diplomirao je socijalnu pedagogiju 1989. godine na Fakultetu za defektologiju (Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu) Sveučilišta u Zagrebu s temom „Razlike između alkoholičara počinitelja imovinskih i krvnih delikata“.  Doktorat znanosti stekao je u travnju 2017. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu“ na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta, studijski smjer Prevencijska znanost: prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radio je kao: viši stručni savjetnik u Odjelu tretmana Kaznionice u Lipovici – Popovači (listopad 1989. – travanj 2002.); viši stručni savjetnik u Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav (travanj 2002. – siječanj 2005.); upravitelj Odgojnog zavoda u Turopolju (veljača 2005. - prosinac 2010.); ravnatelj Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima (prosinac 2010. – rujan 2012.); pomoćnik upraviteljice Kaznionice u Lipovici – Popovači (rujan 2012. – listopad 2013.); upravitelj Kaznionice u Lipovici – Popovači (listopad 2013. – lipanj 2016.). Od lipnja 2016. godine je upravitelj Zatvora u Karlovcu.

Bio je voditelj dva projekta uspostave sustava probacije u Republici Hrvatskoj (2009; 2011-2012); član radnih skupina za izradu zakona o probaciji (2009; 2012); član radne skupine za izradu Strategije ustrojavanja probacijske službe (2007); član radne skupine za izradu koncepta organizacije probacije (2003).

Član je Upravnog odbora Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, te počasni član Udruge studenata socijalne pedagogije – Pupovci.

Objavio je više znanstvenih i stručnih radova, jedno poglavlje u knjizi, aktivni je sudionik znanstvenih i stručnih skupova,  gostujući predavač studentima socijalne pedagogije.

KONTAKT: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tina Peraica

Tina Peraica

Valentina Kranželić

Valentina Kranželić

Sanja Radić Bursać

Sanja Radić Bursać

Dora Dodig Hundrić

Dora Dodig Hundrić

Dejana Bouillet

Dejana Bouillet

Dijana Jerković

Dijana Jerković