Valentina Kranželić

Izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1994. godine, a završila ga 1998. godine obranom diplomskog rada "Rad s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju temeljen na razvoju socijalnih vještina". Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu zaposlena je od 1999. godine, prvo kao znanstvena novakinja, od 2009. u zvanju docentice, a od 2016. godine na radnom je mjestu i u zvanju izvanredne profesorice. Stupanj magistra znanosti stekla je 2002. godine obranivši magistarski rad "Ponašanja djece u školskom okruženju kao osnova preventivnim programima" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2007. godine stekla je doktorat znanosti obranivši doktorsku disertaciju po naslovom "Lokalna zajednica i škola u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih – primjer Istarske županije" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. – 2015. godine obnašala je ulogu pročelnice Odsjeka za poremećaje u ponašanju i voditeljice Studijskog programa socijalne pedagogije. Dobitnica je Državne nagrade za znanstvene novake 2002. godine koju dodjeljuje Sabor Republike Hrvatske. Tijekom godina rada aktivno je sudjelovala u izvedbi preko 30 znanstvenih i stručnih projekata (u manjem broju u ulozi voditeljice, a češće u ulozi suradnice) u području prevencije ovisnosti i kockanja mladih, treninga socijalnih vještina i drugih tema u okviru prevencijske znanosti. Sudjelovala na preko 50 znanstvenih i stručnih skupova, te objavila niz znanstvenih i stručnih radova. Nastavu izvodi na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositeljica ili sunositeljica te izvoditeljica na predmetima Razvoj i implementacija preventivnih programa, Preventivni programi u obiteljskom i školskom okruženju, Trening socijalnih vještina, Praktikum akademskih vještina, Praksa, Znanstveno utemeljeni programi, Prevencija poremećaja u ponašanju i promocija zdravlja: uvodni kolegij, Program Development and Program Planning i Evidence-based prevention programmes and outcomes. Aktivna je članica stručne zajednice te je članica nekoliko znanstvenih i stručnih društava / udruga u području stručnog interesa. Članica je Europskog društva za prevencijska istraživanja (European Society for Prevention Research – EUSPR) od 2010. godine, a od 2017. je članica Upravnog odbora. Od 2009. godine dopredsjednica je Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (HUSP). Uz navedeno, sudjeluje u radu mnogih tijela/povjerenstava/odbora na razini Fakulteta, Sveučilišta i šire zajednice te doprinosi razvoju socijalne politike u područjima profesionalnog djelovanja.

KONTAKT: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tina Peraica

Tina Peraica

Sanja Radić Bursać

Sanja Radić Bursać

Dora Dodig Hundrić

Dora Dodig Hundrić

Dejana Bouillet

Dejana Bouillet

Dijana Jerković

Dijana Jerković

Saša Rajić

Saša Rajić