Članstvo

HUSP članovi
Ako nešto pođe po zlu, uvijek možeš preuzeti OBRAZAC - EVIDENCIJA ČLANOVA, ispuniti ga, potpisati i skenirani obrazac zajedno sa potvrdom o uplati članarine poslati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

BAR KOD ZA PLAĆANJE ČLANARINE (20,00 eura godišnje) - isti bar kod možete vidjeti u obrascu za učlanjivanje

husp članarina

 

Sukladno važećem Statutu, članom Hrvatske udruge socijalnih pedagoga može postati svaka poslovno sposobna osoba koja je stekla jedan od stručnih naziva iz područja socijalne pedagogije (studijski smjer poremećaja u ponašanju ili studij Socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu). Članstvo može biti redovno ili počasno.

Redovnim članom Udruge postaje se ispunjavanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine. Članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge te sudjelovati u upravljanju i svim drugim aktivnostima. Uz poštivanje i pridržavanje odredbi Statuta, važna obveza redovnog člana je sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HUSP-a.

Počasnim članom može biti osoba koja je svojim djelovanjem značajno doprinijela razvitku i ostvarivanje ciljeva Udruge, a proglašava ga Skupština temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Upravnog odbora. Počasni članovi ne mogu birati, niti biti birani u tijela HUSP-a.

Članstvo u Udruzi prestaje dragovoljnim istupom na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana, brisanjem uslijed neplaćanja članarine protekom tri mjeseca nakon isteka godine za koju je ista trebala biti plaćena ili isključenjem. Član može biti isključen ukoliko prekrši odredbe Statuta ili kada svojim djelovanjem ugrozi interese, ugled Udruge i njenog članstva te tada podliježe stegovnoj odgovornosti koju pokreće Upravni odbor.