Tijela HUSP-a

Skupština HUSP-a

Čine je svi članovi HUSP-a, sastaje se minimalno jednom godišnje.

Upravni odbor HUSP-a (2019. - 2023.)

Maja Vučić Blažić

Maja Vučić Blažić

Marija Mažić

Marija Mažić

Andrea Ćosić

Andrea Ćosić

Tena Kostanjšek

Tena Kostanjšek

Sanja Risek

Sanja Risek

Kristina Ribarić

Kristina Ribarić

Sanja Orešković Vrbanec

Sanja Orešković Vrbanec

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Osim djelovanja u Hrvatskoj, HUSP se u svojim ciljevima posvetio i razvijanju i održavanju kontakata sa srodnim udruženjima izvan zemlje. Kao važno udruženje prepoznata je organizacija AIEJI (International Association of Social Educators) koja djeluje u Europi i svijetu. AIEJI kao krovno udruženje socijalnih edukatora okuplja pojedince i udruženja koji se bave djelatnostima socijalne edukacije i socijalne pedagogije, a HUSP se 2010. godine pridružio članstvu.