Digitalni mediji i mentalno zdravlje

Ovogodišnji Dani medijske pismenosti, koji se održavaju od 19. do 25. travnja 2021., tematski su usmjereni prema utjecaju medija i medijskih sadržaja na mentalno zdravlje djece i mladih.

Članice Odgojnog savjetovališta, Sabina Mandić, Josipa Mihić, Miranda Novak i Sanja Radić Bursać, kao autorice sudjelovale su u kreiranju obrazovnih materijala „Digitalni mediji i mentalno zdravlje“.

Digitalni mediji i mentalno zdravlje