Publikacije

Relevantni časopisi

Kriminologija i socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju
https://hrcak.srce.hr/ksi

Ljetopis socijalnog rada
https://hrcak.srce.hr/ljetopis

Policija i sigurnost
https://hrcak.srce.hr/polsig

Psihologijske teme
https://hrcak.srce.hr/psihologijske-teme

Revija za socijalnu politiku
https://hrcak.srce.hr/rsp

Revija za sociologiju
https://hrcak.srce.hr/revija-za-sociologiju

Socijalna psihijatrija
https://hrcak.srce.hr/socijalna-psihijatrija

Socijalne teme : Časopis za pitanja socijalnog rada i srodnih znanosti
https://hrcak.srce.hr/socijalneteme

Suvremena psihologija
https://hrcak.srce.hr/suvremena-psihologija

Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu
https://hrcak.srce.hr/hljkzp

Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu
https://hrcak.srce.hr/hljkpp

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
https://hrcak.srce.hr/hrzri

Psychiatria Danubina
https://hrcak.srce.hr/psychiatria-danubina

Društvena istraživanja
https://hrcak.srce.hr/drustvena-istrazivanja

Klinička psihologija
https://hrcak.srce.hr/klinicka-psihologija

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka