ERF- Edukativni materijal: Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja: Dan ružičastih majica

Povodom obilježavanja NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA – DANA RUŽIČASTIH MAJICA članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra ERF-a izradile su novi edukativni materijal „Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja“. Isti obuhvaća kraće teorijske, stručne tekstove na temu NASILJA, ELEKTRONIČKOG NASILJA i NASILJA U MLADENAČKIM VEZAMA koji su, potom, povezani s prijedlozima niza preventivnih aktivnosti i pripadajućih radnih listova za učenike viših razreda osnovne škole i srednjoškolce.

Pripremljene preventivne aktivnosti imaju za cilj senzibilizirati i poučiti učenike različitim oblicima nasilja te načinima reagiranja i (samo)zaštite, potaknuti ih na kritičko promišljanje o svim aspektima ovoga fenomena, ali i unaprijediti njihove socijalno-emocionalne kompetencije te doprinijeti lakšem svladavanju izazova današnjice kao i razvoju zdravog i odgovornog ponašanja. Aktivnosti se mogu realizirati u okviru Satova razrednika, kao dopuna preventivnom radu i/ili razrednim i školskim projektima te činiti sastavni dio Školskog preventivnog programa tj. Preventivne strategije ustanove.