PRIJAVITE RAD

Rok za prijavu radova je 15. travnja 2018. godine.

PRIJAVA

KADA?

PETi kongres socijalnih pedagoga:
Praksa - Empirija - Teorija

održat će se
od 23. do 25. svibnja 2018. godine.

GDJE?

Sveti Martin na Muri
LifeClass Terme Sveti Martin
40 313 Sveti Martin na Muri, Izvorska 3
tel: +385 (0)40 371 111
fax: +385 (0)40 315 926
info@termesvetimartin.com
Rezervacija smještaja vrši se na način da se
ispunjeni obrazac pošalje na e-mail.
sv martin logo kvarat small

 
 

O kongresu socijalnih pedagoga

PETi kongres socijalnih pedagoga: Praksa - Empirija - Teorija održat će se u Svetom Martinu na Muri od 23. do 25. svibnja 2018. godine u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih pedagoga HUSP i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

TEME KONGRESA

 • Socijalna pedagogija: identitet i područja djelovanja
 • Korisnici socijalne pedagogije: od rane do odrasle dobi
 • Metode i tehnike socijalne pedagogije: procjena, intervencija i evaluacija
 • Suvremeni izazovi socijalne pedagogije: društveni i individualni aspekti problema u ponašanju

PLENARNA IZLAGANJA

Zdravko Petanjek

Adolescencija nakon adolescencije: neurobiološki temelji psihološke transformacije kroz treće desetljeće života

Zdravko Petanjek redoviti je profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegovog znanstvenog djelovanja je temeljna medicina – neuroznanost, a uže područje rada je neuroanatomija čovjeka i razvojna neurobiologija, te istraživanja neuralne podloge viših kognitivnih funkcija.

Više od 4 godine proveo je na usavršavanju u neuroznanstvenim institutima u Nizozemskoj i Francuskoj, a surađuje i s nekoliko vodećih svjetskih neuroznanstvenika. Osim znanstvene i nastavne aktivnosti izrazito je aktivan u popularizaciji neuroznanosti. Dobitnik nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u području medicinskih znanosti u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu.

Andreja Rosandic

Društveno poduzetništvo kao model socijalnog uključivanja

Andreja Rosandić diplomirala je socijalnu pedagogiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svog profesionalnog djelovanja prošla je različite programe izobrazbe u području komunikacije, psihoterapije, upravljanja projektnim ciklusom, osiguranja kvalitete te supervizije i organizacijskog razvoja.

Radila je s više od 100 start-up društvenih poduzeća pružajući podršku poslovnog savjetovanja, mentoriranja, umrežavanja te konzultacija na području Srednje i istočne Europe. Trenutno je na poziciji konzultantice u području društvenog poduzetništva s iskustvom vođenja vlastitog društvenog poduzeća NatureCheck d.o.o.

OBLICI AKTIVNOG SUDJELOVANJA

Usmeno izlaganje

Izlaganje pojedinačnog istraživanja ili teme u trajanju do 10 minuta, nakon kojeg slijedi rasprava u trajanju do 5 minuta. Sažetak empirijskog rada treba sadržavati naslov, jasno izloženi cilj i/ili probleme istraživanja, metodologiju, te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije i glavnih zaključaka. Sažetak teorijskog rada treba sadržavati jasno izloženu temu, cilj, način obrade teme i glavne zaključke. U sažetku se ne citiraju reference. Maksimalan opseg sažetka je 250 riječi.

Poster prezentacije

Prezentacije različitih tema tijekom trajanja poster sekcija. Sažetak za ovaj oblik izlaganja prijavljuje se po istom propozicijama kao i sažetak usmenog izlaganja. Dimenzije postera bit će objavljene naknadno.

Simpozij

Za prijavu simpozija potrebno je najmanje 4, a najviše 5 izlaganja različitih autora koji se bave zajedničkom temom ili nizom tematski povezanih istraživanja. Trajanje izlaganja u okviru simpozija jednako je kao i kod drugih usmenih izlaganja. Sažetak simpozija kao i sažetke svih izlaganja u sklopu simpozija prijavljuje voditelj simpozija. Voditeljski sažetak mora sadržavati: naslov simpozija, opis i obrazloženje teme simpozija, uključujući pregled tema pojedinih izlaganja (200–400 riječi), popis naslova svih izlaganja u okviru simpozija (s imenom i prezimenom autora) onim slijedom kojim bi trebali biti izlagani na simpoziju.

Sažetci pojedinog izlaganja u okviru simpozija jednaki su sažecima drugih usmenih izlaganja. Odgovornost je autora da svoj sažetak pripreme u skladu sa svim relevantnim uputama i pravovremeno ga dostave voditelju simpozija, koji će njihov sažetak prijaviti, kao i da se na vrijeme sami registriraju kao sudionici.

Okrugli stol

Rasprava o relevantnoj stručnoj ili istraživačkoj temi u trajanju do maksimalno 90 minuta, koju organizira i prijavljuje voditelj. Sažetak prijave okruglog stola jednak je prijavi simpozija, s time da voditelj može predvidjeti najviše 5 uvodničara.

Radionica

Aktivnost koju organizira i vodi prijavljeni voditelj u trajanju do maksimalno 90 minuta. Osim naziva radionice, sažetak  treba sadržavati kratki prikaz cilja, očekivanih ishoda za polaznike radionice, planiranih aktivnosti, predloženo trajanje radionice te napomenu o eventualnom ograničenju broja sudionika i drugim mogućim posebnim zahtjevima.

Promocija

Na kongresu se može organizirati predstavljanje novih knjiga, publikacija, instrumenata, te drugih uradaka. U prijavi aktivnosti sažetak treba sadržavati osnovne podatke o organizatoru i promotoru (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), popis drugih aktivnih sudionika sa svim osnovnim podacima kao i za organizatora, detaljne podatke o publikaciji ili instrumentu koji se predstavlja te eventualne dodatne napomene programsko-organizacijskom odboru.

NAPOMENA: Programski odbor može predložiti autoru(ima) sažetka promjenu oblika aktivnog sudjelovanja

Programsko-organizacijski odbor

prof.dr.sc. Dejana Bouillet
izv.prof.dr.sc. Ivana Jeđud Borić
izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić
doc.dr.sc. Dalibor Doležal
doc.dr.sc. Dora Dodig Hundrić
doc.dr.sc. Nataša Vlah
dr.sc. Dijana Jerković
dr.sc. Saša Rajić
Vlatka Šteinglin Kovač, prof.
Dubravka Marušić, prof.
Tina Peraica, prof.
Sanja Radić Bursać, prof.

Tajnice kongresa

Sabina Mandić, mag. paed. soc.
Andrea Ćosić, mag. paed. soc.

Važni datumi

15. travnja 2018. – rok za prijavu sažetka
15. travnja 2018.
– obavijest o prihvaćanju sažetka
20. travnja 2018.
– rok za registraciju smještaja
01. svibnja 2018.
– druga obavijest/preliminarni program Kongresa
01. svibnja 2018. – rok za registraciju uz uplatu kotizacije

Kotizacija

Iznosi kotizacije do 1. svibnja 2018.:

 • kotizacija za članove HUSP-a iznosi 800 kn
 • kotizacija za ostale sudionike iznosi 1000 kn
 • kotizacija za studente preddiplomskih i diplomskih studija iznosi 400 kn

Kotizacija uključuje

 • materijale Kongresa
 • osvježenje u pauzama
 • prijem dobrodošlice
 • zajedničku večeru/tulum

* ovisno o interesu sudionika moguć je organizirani prijevoz iz Zagreba

Kontakt

Za sva pitanja vezana uz kongres možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
 

Održani kongresi socijalnih pedagoga

1. hrvatski kongres socijalnih pedagoga "Profesionalni identitet i područje rada socijalnih pedagoga"
25. – 27. ožujka 1999., Opatija, Hrvatska

2. hrvatski kongres socijalnih pedagoga "Socijalni pedagozi – u korak s vremenom"
24. – 26. Listopada 2004., Opatija, Hrvatska

3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga "10+ Snage socijalne pedagogije"
23. – 25. travnja 2010., Zagreb, Hrvatska

4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem "Izvan granica"
9. – 11. listopada 2014., Supetar, Hrvatska