Kongres 2023 - PROGRAM - 1. DAN

Indeks Članka

SRIJEDA, 27 rujna 2023.

12:00-14:00

Registracija sudionika

14:00-15:00

SVEČANO OTVARANJE KONGRESA DVORANA 1

15:00-15:30

Pauza

15:30-16:15

PLENARNO PREDAVANJE DVORANA 1
TONI MAGLICA: Socijalna pedagogija u ranom i predškolskom odgoju

16:20-17:50

USMENO IZLAGANJE DVORANA 1                           

SIMPOZIJ DVORANA 2                                           

RADIONICA MALA DVORANA

Kompetencije socijalnih pedagoga za rad u zatvorskom sustavu

Irma Kovčo Vukadin, Martina Barić

Upravljanje promjenama – izazovi u radu

Tatjana Hip, Ivana Juran

Prikaz projekta „Frontline Politeia – Take prevention science training to the substance use and crime prevention frontline“

Katarina Serdar, Martina Ferić, Matea Belošević

Norveški financijski mehanizam – izazovi i koristi za hrvatsku probacijsku službu

Martina Rakić

Virtualna realnost u kontekstu tretmanskih vještina

Tanja Novosel

DJECA I MLADI S OBJE STRANE EKRANA – voditeljice: Sabina Mandić, Sanja Radić Bursać 

1. Djeca i mladi ispred ekrana – što znamo o njihovim navikama i obrascima ponašanja? – Sabina Mandić

2.  Seksting među mladima: Pregled istraživanja o prirodi, odrednicama i posljedicama – Arta Dodaj, Kristina Sesar, Krešimir Prijatelj

3.Okvir za kreiranje psihosocijalnih intervencija – kako da budu kvalitetne i učinkovite? – Sanja Radić Bursać

4.  Biti odgovorni ispred i iza ekrana – Prikaz intervencija za djecu i mlade – Sabina Mandić, Sanja Radić Bursać

5. Umreženi izvan mreže – prikaz školskog preventivnog projekta I. gimnazije – Željka Gregorin

Moje sigurno mjesto

Dragana Grujović, Nevena Barišić, Marko Štengl

17:50-18:00

Pauza

18:00-19:30

USMENO IZLAGANJE DVORANA 1

RADIONICA   MALA DVORANA

Sagorijevanje na poslu socijalnih pedagoga

Irena Kušić, Mira Bek Vujičić, Tea Hotko Cernić

Socijalnopedagoško djelovanje u posebnim okolnostima

Valentina Babić

Profesionalna dobrobit socijalnih pedagoga tijekom pandemije Covid-19

Ivana Maurović, Danijela Jambrečina, Martina Vanjurek

Prikaz izazova projektne suradnje socijalnog pedagoga i Gradske knjižnice Zadar

Valentina Cindori

„U mozaiku perspektiva“: Prikaz doprinosa volontera u provođenju psihosocijalnih intervencija

Mirna Kitanović, Antonia Kovačić

Trening usredotočene svjesnosti (eng. mindfulness) za mlade

Mirela Šarić, Stela Lujnić, Matea Orešković, Ana Rašan,

Martin Slaviček, Zea Turek, Pamela Šekrst

19:30-20:30      

 Večera

20:30      

 Dalmatinska večer