Kongres 2023 - PROGRAM - 3. DAN

Indeks Članka

PETAK, 29. rujna 2023.

10:00-11:45

USMENO IZLAGANJE DVORANA 1

RADIONICA MALA DVORANA

Teškoće u ponašanju u osnovnim školama prema procjeni razrednika: Zastupljenost prema spolu i samoprocjenjeni interpersonalni odnosi s učenicima i učenicama

Nataša Vlah, Nevenka Vlah, Kristina Vlah

Socijalni pedagog kao voditelj Županijskog vijeća za preventivne programe – Suradnjom do implementacije znanstveno utemeljenih preventivnih programa u školama

Martina Dumančić Vranješ

Spolne i dobne razlike u procjeni rizičnih i zaštitnih čimbenika u okruženju zajednice kod učenika viših razreda osnovne škole

Marija Žarak, Matea Belošević, Martina Ferić

Na koji način osnovnoškolci koriste TikTok?

Draženka Detelj, Dora Dodig Hundrić, Sabina Mandić

Što znamo o korištenju Interneta kod srednjoškolaca?

Sabina Mandić, Dora Dodig Hundrić

Nasilno ponašanje učenika i roditelja prema stručnim suradnicima u srednjim školama u Hrvatskoj

Irma Kovčo Vukadin, Sanja Radić Bursać, Alma Rovis Brandić

Igraj, pleši, pjevaj!

Iva Vukić Antić, Stela Bakarčić

11:45-12:00

Pauza

12:00-12:30

SVEČANO ZATVARANJE KONGRESA

12:30

Ručak