PLENARNO PREDAVANJE: Digitalizacija i informatizacija (Praktične implikacije za probacijsku službu)

HUSP KONGRES COVER 1600 400 piks. Naslovnica događaja na Facebooku Dokument oblika A4 297 210 mm 260 300 mmPlenarno predavanje na 6. Kongresu socijalnih pedagoga 2023. godine održat će Snježana Maloić, socijalna pedagoginja s dugogodišnjim iskustvom i završenim edukacijama, na temu Digitalizacija i informatizacija - Praktične implikacije za probacijsku službu.

Snježana Maloić rođena je 1972. godine u Varaždinu. Socijalnu pedagogiju diplomirala je 1994.godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od rujna 1994. do kolovoza 2005. godine radila je u Odgojnom zavodu Turopolje, najprije na poslovima timske procjene/dijagnostike kao socijalni pedagog, a potom i kao grupni odgajatelj. Od rujna 2005. do listopada 2009. godine radila je kao viši stručni savjetnik u Središnjem uredu za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, u Sektoru za tretman zatvorenika i maloljetnika. Od rujna 2009. godine obavlja poslove voditeljice odjela u Središnjem uredu probacijske službe u okviru istog ministarstva. Aktivno je sudjelovala, odnosno sudjeluje u provođenju europskih projekata povezanihs ustrojavanjem i unaprjeđivanjem rada probacijske službe.

Od rujna 1994. do kolovoza 2005. godine radila je u Odgojnom zavodu Turopolje, najprije na poslovima timske procjene/dijagnostike kao socijalni pedagog, a potom i kao grupni odgajatelj. Od rujna 2005. do listopada 2009. godine radila je kao viši stručni savjetnik u Središnjem uredu za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, u Sektoru za tretman zatvorenika i maloljetnika.ministarstva. Aktivno je sudjelovala, odnosno sudjeluje u provođenju europskih projekata povezanihs ustrojavanjem i unaprjeđivanjem rada probacijske službe.

Od 2001. do 2010. godine radila je neposredno na terenu s osuđenicima kao povjerenik za provođenje zaštitnog nadzora uz uvjetnu osudu i rada za opće dobro na slobodi. Od rujna 2004. do kolovoza 2007. godine radila je i kao stručni djelatnik Kluba liječenih alkoholičara Kašina. Od 2012. godine obavlja poslove voditeljice mjera stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djeci, kao i odgojne mjere pojačane brige i nadzora izrečene maloljetnicima.

Uz pripadajuće certifikate završila je edukacije iz realitetne terapije, neurolingvističkog programiranja i rada s nasilnim počiniteljima kaznenih djela. Polazila je i više edukacija vezano uz procjenu kriminogenih potreba i rizika, rad s ovisnicima i s počiniteljima seksualnih delikata, kao i iz područja komunikacije, prezentacijskih vještina i javnog nastupa, upravljanja projektima i promjenama.

Educirani je trener trenera za probacijske službenike. Niz godina predavač je u Centru za izobrazbu zatvorskog sustava, te gostujući predavač na Policijskoj akademiji Ministarstva unutarnjih poslova i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zahvalnicu Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta za suradnju i promoviranje fakulteta primila je 2019. godine.

Autorica je odnosno koautorica tridesetak znanstvenih i stručnih radova, prvenstveno iz područja rada s maloljetnim i punoljetnim počiniteljima kaznenih djela u zatvorenim uvjetima i u zajednici. Aktivno je sudjelovala na velikom broju nacionalnih i međunarodnih konferencija, kongresa, stručnih skupova, panela i okruglih stolova iz istog područja, kao i u radu resornih i međuresornih radnih skupina vezano uz izradu zakonskih prijedloga, nacionalnih smjernica te provođenje europskih i drugih projekata.