PRIJAVA ZA NOVI UO HUSP

prijava husp

 

Dragi članovi,

Pozivamo vas na izbornu Skupštinu Hrvatske udruge socijalnih pedagoga koja će se održati u četvrtak, 2.3. u 18:00 sati putem ZOOM platforme.

Naglašavamo još jedno, uz redovne dokumente koje ćemo usvajati, u ovoj godini ističu mandati trenutnom Upravnom odboru, pa se možete kandidirati za neko od tijela HUSP-a. Prijavnica za kandidature bit će otvorena od sada, do 22.2.2023. u 23:59. Sve prijave biti će poslane članovima HUSP-a prije Skupštine na uvid, a kako bi kandidati bili predstavljeni prije samog glasanja. Skupština će se održati preko ZOOM-a, kako bi osigurali mogućnost prisustvovanja svim članovima, bez obzira na mjesto boravišta.

Prijava kandidata za neko od tijela HUSP-a na poveznici.

Molimo vas da uplatite članarinu za ovu godinu, kako bi mogli sudjelovati u procesu glasanja. Također bismo vas ovim putem voljeli pozvati na aktivnije uključivanje u rad HUSPa, posebice ususret Kongresu socijalnih pedagoga koji će se održati u rujnu 2023. godine.

Za skupštinu predlažemo sljedeći

DNEVNI RED:

1.    Otvaranje Skupštine, predstavljanje načina sudjelovanja i glasovanja

2.      Čitanje i usvajanje dnevnog reda

3.      Predstavljanje i usvajanje dokumenta: Operativni plan za 2023. godinu (u prilogu)

4.      Predstavljanje i usvajanje dokumenta: Financijski plan za 2023. godinu (u prilogu)

5.    Predstavljanje i usvajanje dokumenta: Godišnji izvještaj o radu za 2022. godinu (biti će naknadno poslan)

6.    Predstavljanje i usvajanje dokumenta: Financijski izvještaj za 2022. godinu (biti će naknadno poslan)

7.    Razrješenje postojećih tijela upravljanja

8.    Predstavljanje i izbor novih tijela upravljanja

9.      Razno