Tijela HUSP-a

Skupština HUSP-a

Čine je svi članovi HUSP-a, sastaje se minimalno jednom godišnje.

Upravni odbor HUSP-a (2023. - 2027.)

Sanja Risek

Sanja Risek

Elina Petričec

Elina Petričec

Sanja Narić

Sanja Narić

Marija Mažić

Marija Mažić

Kristina Ribarić

Kristina Ribarić

Željka Gregorin

Željka Gregorin

Maja Vučić Blažić

Maja Vučić Blažić