Razvoj modela socijalno-pedagoških intervencija u osnovnoj školi

Nositelj

Agencija za odgoj i obrazovanje

Voditelj/i

Alma Rovis Brandić i prof. dr. sc. Dejana Bouillet

Suradnici/e

Alemka Guštin, Ana Goršeta, Ana Ivančan, Ana Marija Benko, Andreja Bartolić, Anja Gluhak, Dijana Lukačić, Dubravka Novosel Guszak, Gabrijela Fabijanić, Jelena Bićanić, Jelena Bošnjak, Katarina Sikirić Lukić, Katica Šarić, Andreja Zadravec Baranašić, Ljiljana Samardžić, Magdalena Klasnić, Marija Sitar, Marta Kokolić, Martina Dumančić Vranješ, Melita Jeremić, Mihaela Telebar, Nena Franić, Nikolina Matković, Ratimira Ajduk, Sonja Burić, Martina Demeter, Željka Gomuzak Anić

Trajanje

2015. - 2018.

Ciljevi

 • Razvoj standardiziranih postupaka pravovremene i stručne identifikacije učenika s problemima u ponašanju.
 • Razvoj modela socijalno-pedagoške intervencije usklađene s identificiranim potrebama učenika s problemima u ponašanju.
 • Razvoj sustava mjerenja učinkovitosti socijalno-pedagoške intervencije s obzirom na postignute promjene ponašanja učenika i ekoloških čimbenika koji smanjuju rizik od budućih manifestacija problema u ponašanju korisnika intervencije.

Aktivnosti

 • Priprema i standardizacija mjernih instrumenata za procjenu socijalno-pedagoških potreba učenika.
 • Razvoj i primjena modela socijalno-pedagoške intervencije u osnovnoj školi.
 • Evaluacija primijenjenog modela socijalno-pedagoške intervencije u osnovnoj školi.
 • Priprema i  tisak publikacije: „Socijalno-pedagoški mozaik – model socijalno-pedagoških intervencija u osnovnoj školi“.

Najvažniji rezultati

 • Utvrđeno je da u hrvatskim osnovnim školama udio učenika s problemima u ponašanju iznosi najmanje 13%.
 • Provjerene su i dokazane potrebe i mogućnosti sudjelovanja učenika i roditelja u procesu planiranja intervencija.
 • Razvijena su 2 specifična socijalno-pedagoška instrumentarija pogodna za primjenu u svakodnevnom radu.
 • Znanstveno su dokazane pozitivne promjene u samoprocjenama učenika i procjenama roditelja već nakon nekoliko mjeseci provedbe intervencije.