6. KONGRES SOCIJALNIH PEDAGOGA: NOVO DOBA - NOVE PERSPEKTIVE - TEME SKUPA

Indeks Članka

 

NOVO DOBA- NOVI ALATI

 • Razvoj novih preventivnih i tretmanskih programa
 • Digitalizacija u socijalnopedagoškom radu (primjena i izazovi)
 • Socijalnopedagoško djelovanje u posebnim okolnostima
 • Novine u primjeni kreativnih tehnika
NOVO DOBA- NOVI PRISTUPI 
 • Participacija korisnika
 • Detekcija potreba „terena“ (stanje i kretanje pojavnosti, epidemiologija, fenomenologija, promjene u sustavima)
 • Briga stručnjaka o sebi
NOVO DOBA - SURADNJA
 • Znanost i praksa
 • Međuresorna suradnja
 • Sustručnjačka suradnja
 • Suradnja u lokalnoj zajednici
 • Međunarodna suradnja

 Plenarna predavanja

toni plenarno

HUSP KONGRES COVER 1600 400 piks. Naslovnica događaja na Facebooku Dokument oblika A4 297 210 mm 260 300 mm